logo  

Uw partner voor innovatieve oplossingen

 

 

 
 
 

 

Uw partner voor innovatieve oplossingen op het gebied van energie, technologie en economie.

 

 
EnViTechno Consultancy wil bijdragen aan een verbetering van de wereld waarin menselijkheid, duurzaamheid en welvaart samen tot een optimale mix worden samengebracht. Door een grote variatie aan kennis, kunde en ervaring is het mogelijk om deze mix vanuit verschillende hoeken te bekijken. Hierdoor is EnViTechno de juiste partner voor ondernemingen, instellingen en de overheid voor advies en ontwerp.
EnViTechno zal dit doen vanuit een frisse blik met het doel nieuwe oplossingen of nieuwe zienswijzen te initieren die zullen leiden tot een verbetering van de klantpositie. Uiteraard blijft het niet alleen bij ideeen maar kan u de verdere uitwerking ook volledig in onze handen laten liggen.

Uw belangen zijn daarbij onze belangrijkste drivers. Deze belangen zullen steeds getoetst worden aan onze doelstellingen waarbij mogelijk grotere stappen worden gezet dan in eerste instantie wordt verwacht.

 

Wat kunt u verwachten?

De sterkte van EnViTechno ligt in de zeer brede kennis van technologieën en bedrijfskundige processen die een rol spelen in de bovenstaande aanpak. Het out of the box denken is daarbij een essentieel deel van het te volgend traject.
Vanuit een eerste kennismakingsgesprek kan het verdere plan van aanpak worden besproken en vastgelegd.
Dit kan variëren van een uitgebreid advies tot een volledige implementatie van de uitgebrachte adviezen. Uiteindelijk leidt dit tot een betrouwbaar advies dat resulteert in een economisch haalbaar project, waarvan zowel de baten als de kosten zijn gekwantificeerd.

Tevens kunnen wij het hele traject tot en met in bedrijf name voor u uitvoeren waarbij het gehele vergunningen- en subsidietraject kan worden meegenomen. De ervaring leert dat de eerdere verwachtingen vaak zullen worden overtroffen.

 


 

 


 
 
innovatie